Servis in vzdrževanje

Vedno z veseljem povemo, da kot podjetje na trgu vzdrževanja računalniške opreme, perifernih enot in strežnikov z nekaterimi strankami sodelujemo že več kot 20 let.

Naš prvotni namen je bil in tudi ostal dolgotrajno sodelovanje z zadovoljnimi strankami.

V servisni ponudbi vam  nudimo servis vseh vrst računalniške opreme, perifernih enot, strežnikov, telefonov in ostale elektronike na čip ravni.

V okviru servisne dejavnosti ponujamo tudi  varjenje optičnih povezav.

Z nami lahko sklenete tudi vzdrževalno pogodbo in si tako zagotovite nemoteno varno in brezskrbno delovanje vaših sistemov.

Programska oprema po meri

S partnerji našim strankam ponujamo izdelavo programske opreme po meri uporabnika.

Programsko oprema je prirejena za različna okolja kot so windows, linux, android, ios...

V tem sklopu vam ponujamo tudi izdelavo in postavitev spletnih strani po meri uporabnika.

 

Uporaba spletnih strani Polona d.o.o. je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. S svojim pritiskom na gumb PRIJAVA ob prijavi v spletno trgovino Polona d.o.o. izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem Polona d.o.o. ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

 

Opredelitev pojmov

 

- uporabnik ste vi, ki brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to ali ste fizična oseba ali pravna oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec;

 

- ponudnik je Polona d.o.o., Strmec pri Leskovcu 48, 2285 Zgornji Leskovec;

 

- spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen obveščanju in ponujanju izdelkov, ki jih trži ponudnik ter nakupu s strani uporabnikov.

 

Uporaba

 

Obvezujete se, da boste te spletne strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo informacijskega sistema v naši spletni trgovini. S tem, ko ste pristali na spoštovanje teh pogojev in pravil, izrecno pristajate, da ne boste:

 

 

uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega;

oddali ali prenesli na te spletne strani katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;

uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;

pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do teh spletnih strani;

pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;

spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na teh spletnih straneh;

namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in temi spletnimi stranmi;

se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;

oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;

oddali vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;

zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

 

Prijava

 

Nekateri deli teh spletnih strani so omejeni le na prijavljene uporabnike in omogočajo tem uporabnikom z vnosom osebnih podatkov sprotno (on-line) podporo oziroma elektronske storitve, namenjene nakupovanju. Strinjate se, da bodo katerekoli od vas poslane informacije v smislu končnih dokumentov v teh delih spletnih strani popolne in točne, da se ne boste prijavili ali poskusili vstopiti na te strani pod imenom tretje osebe ali da ne boste prevzeli tako uporabniško ime, ki bi bilo neprimerno. Da postanete prijavljeni uporabnik teh spletnih strani, morate biti stari vsaj 18 let.

 

Ob prijavi v spletno prodajalno obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo, ki ju izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta s posredovanimi podatki. Ob registraciji obiskovalec potrdi, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine in da jih sprejema.

 

Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

 

Varovanje in zaščita

 

Polona d.o.o. se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega našega kupca. V skladu z zakonskimi določili, ki formalno določajo načine poslovanja, je Polona d.o.o. zavezan k varovanju osebnih podatkov in preprečevanju dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam.

 

Osebni podatki registriranega uporabnika so shranjeni v posebni bazi podatkov in se lahko uporabljajo izključno v namene poslovanja z našimi kupci.

 

Podatki o plačilnih karticah se ne hranijo v naših bazah.

 

Vsi vpogledi in operacije nad dokumenti se beležijo. Tako lahko v vsakem trenutku identificiramo sodelavca, ki je imel vpogled v bazo podatkov.

 

Vaše podatke iz baze podatkov lahko v vsakem trenutku trajno odstranite.

 

Varnost strežnikov

 

Strežniki so pred zunanjim svetom zavarovani z več požarnimi zidovi, ki ščitijo podatke in sistem pred nepooblaščenim vdorom.

 

Polona d.o.o. zagotavlja varno poslovanje z uporabo najsodobnejše tehnologije, zakonskimi določbami in uporabnikovo osebno odgovornostjo.

 

Za varnost podatkov je pri uporabi spletne trgovine poskrbljeno po najvišjih standardih, ki veljajo v svetu za elektronsko poslovanje preko interneta.

 

Prijava uporabnika v sistem preveri tudi identifikacijo strežnika. S tem je uporabnik zavarovan pred pošiljanjem podatkov na goljufiv strežnik.

 

Strežnik ob prejetju naročila preveri podatke in uporabniku vrne podatke v preverbo. S tem je odpravljena možnost, da bi bili zaradi morebitnih tehničnih napak poslani napačni podatki.

 

Beleženje dogodkov

 

Vsi dogodki (vpogled v podatke, oddaje dokumentov, spremembe pooblastil) so zabeleženi v dnevniku dogodkov.

 

Odpoved

 

Polona d.o.o. vam lahko, po svoji lastni presoji, odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani brez predhodnega opozorila in kateregakoli razloga, predvsem pa zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega ravnanja, za katerega Polona d.o.o., po svoji lastni presoji meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb. V primeru odpovedi ne boste imeli več pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike in Polona d.o.o. bo uporabilo vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.

 

Povezave na druge spletne strani

 

Nekatere povezave s teh spletnih strani vodijo na druge spletne strani, ki jih Polona d.o.o. ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Polona d.o.o. ponuja te povezave uporabnikom le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

 

Izključitev jamstva

 

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate te spletne strani oziroma katerokoli vsebino preko teh strani izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so vam ponujene take kot so, brez kakršnihkoli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo nobena druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen.

 

Izključitev odgovornosti

 

V nobenem primeru Polona d.o.o. oziroma njeni zaposleni ne bodo odgovorni za slučajno, posredno, posebno, punitivno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani.

 

 

Omejitev nakupov

 

Nakup izdelkov za registriranega kupca ni omejen.

 

Spremembe določil

 

Polona d.o.o. si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani ponudnika, razen če ni drugače posebej določeno. Vaše nadaljevanje uporabe spletne trgovine po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate. Priporočamo vam, da občasno pazljivo pregledate pogoje in pravila, ki so trenutno veljavna.

 

Konćna določba

 

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

 

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih za uporabo ter v uporabniških navodilih.

Dun & Bradstreet

Podjetje

  • Polona d.o.o.
  • Strmec pri Leskovcu 48
  • 2285 Zgornji Leskovec
  • tel: +386 2 763 00 07
  • e-pošta: info@polonadoo.si

Company wall

Na naši strani uporabljamo piškotke za izboljšanje Vaše uporabniške izkušnje. Nekateri so potrebni za pravilno delovanje strani. Lahko jih zavrnete, vendar obstaja možnost, da stran potem ne bo delovala pravilno. Hvala!